ವಿದ್ಯಾವಿಷಯಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು Updated on 22.08.2021

ವಿಧಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಪದನಾಮ

30(1)(i)
1
ಕುಲಪತಿಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ- 563 103
ಪದನಿಮಿತ್ತ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
30(1)(ii)
2
ಆಯಕ್ತರು,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
2ನೇ ಮಹಡಿ, ತಾಂತ್ರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(iii)
3
ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001


ಸದಸ್ಯರು
30(1) (iv)
4
ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ, ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(iv)
5


ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಟಿ. ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಹೊಸಕೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(iv)
6
ಶ್ರೀ ಎಚ್. ನಾಗೇಶ್
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಮುಳಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(iv)
6
ಶ್ರೀ ಎಚ್. ನಾಗೇಶ್
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಮುಳಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ,
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(iv)
7
ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(v)
8
ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಆರ್ ರಮೇಶ್
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು,
ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 405, ಡಿ. ಎಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ ಸಿಲ್ ಹೌಟ್ಟಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(v)
9
ಡಾ. ಟಿ. ಎನ್ ಮುತ್ತೇಗೌಡ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಎಸ್ ಇ ಎ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 49

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vi)
11

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ವಿ. ಬಾಬು
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಪ್ರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು,
ನಂ.10 ,ಎಂ. ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ- 563 125


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vi)
12
ಡಾ. ಸತೀಯ ಶೀಲನ್ ನಾಯರ್ . ಆರ್
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯೇಜ್ ಮೆಂಟ್, ಕಾಲೇಜು, ವಿ. ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ,
ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 36


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vi)
13
ಡಾ. ಎನ್. ಜಿ ರಾಜು
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಸೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜ ಕಾಲೇಜ ಆಫ್ ಮಾನ್ಯೇಜ್ ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಒಎಂಬಿಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 33

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vi)
14
ಪ್ರೊ. ಕೆ ಪುಷ್ಪಲತ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರಿಮತಿ ದಾನಮ್ಮ ಚನಬಸವಯ್ಯ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲೇಜು, ಬೈ ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ,
ಕೋಲಾರ- 563 103


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vi)
15
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಜೆ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರೀ ಹೇಮಾದ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು,
ಕೋಲಾರ- 563 101

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vi)
16
ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಬಿ. ಹನಮಂತರಾಜು
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಎಸ್ ಇ ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲೇಜು, ಕಗ್ಗದಾಸನಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 75


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vi)
17
ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್. ಎನ್
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಪ್ರಗತಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ರಾಸ್, ವಿಜಯಪುರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ (ತಾ), ಬೆಂಗಳೂರು

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vi)
18
ಡಾ. ಆರ್. ಬೂದಿಸತ್ವನ್
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ನ್ಯೂ ಹಾರಿಜಾನ್ ಕಾಲೇಜು, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಕಾಡುಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು (ಅಂಚೆ), ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 103


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vi)
19

ಪ್ರೊ. ಮಹೇಶ್ ಎಚ್. ಬಿ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರೀ. ಗೋಕುಲ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ, ಕೋಲಾರ- 563 101


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vii)
20
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಬಾಬು ಕೆ, ಎಸ್
ವಕೀಲರು
ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಐಯ್ಯರ್
ಶಿಲ್ಲಂಗೆರೆ ವಿಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು.ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vii)
21

ಡಾ. ಪುಟ್ಟಮಾದಪ್ಪ ಸಿ
ಬಿನ್ ಚಲುವೆಗೌಡ
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಮನೆ ವಿಳಾಸ: ಪಾಟ್ಲ ಜಿ-1 ನಂ. 19, ಸೀರಾ

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vii)
21

ಡಾ. ಪುಟ್ಟಮಾದಪ್ಪ ಸಿ
ಬಿನ್ ಚಲುವೆಗೌಡ
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಮನೆ ವಿಳಾಸ: ಪಾಟ್ಲ ಜಿ-1 ನಂ. 19, ಸೀರಾ
ವಿಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಕೂಕೆ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 05
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(vii)
22
ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಎಂ.ಜಿ
ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ನಂ. 686, ಶ್ರೀರಂಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ,
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಜಿಲ್ಲೆ - 561 203


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(viii)
23
ಖಾಲಿ

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(viii)
24
ಖಾಲಿ

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(viii)
25
ಖಾಲಿ

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(viii)
26
ಖಾಲಿ

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(viii)
27
ಖಾಲಿ

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(ix)
28
ಡಾ. ಡಿ. ಕುಮುದ
ಡೀನರು, ಕಲಾ ನಿಕಾಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ- 563 103


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(ix)
29
ಡಾ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ .ಕೆ,
ಡೀನರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಲಾಲ್ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದಿಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(ix)
30
ಡಾ. ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಕೆ. ಆರ್
ಡೀನರು ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವರ್ತೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(ix)
31
ಡಾ. ಲೀಲಾವತಿ ಸಿ. ಎಂ.
ಡೀನರು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯ,
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
32

ಕಾನೂನು ನಿಕಾಯ ಇಲ್ಲ-
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
33

ಖಾಲಿ
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
34

ಖಾಲಿ
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
35

ಖಾಲಿ
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
36

ಖಾಲಿ
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
37

ಖಾಲಿ
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
38

ಖಾಲಿ
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
39

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಡಿ. ಶೆಟ್ಟಿ
ನಂ. 10, 6ನೇ ಮೇನ್, 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಎನ್. ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ, ಸುಬೇಧರ್ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
40

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ
ನಂ.1353/ಎ, ಮಂಜುನಾಥನಿಲಯ,
5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2'ಇ' ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಹಂತ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 010

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
41

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ್
ನಂ, 21, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಂಜುನಾಥ ಲೇಔಟ್,
ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 94


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
42
ಶ್ರೀ ಜೋಹರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್
004, 4ನೇ ಮಹಡಿ, 10/28, ಮಸ್ಜಿದ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್,
ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 47

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
43
ಶ್ರೀ. ಕೇಶವ ಗುರಪ್ಪ
ನಂ. 676, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ರಸ್ತೆ, ಯಶವಂತಪುರ್
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 022


ಸದಸ್ಯರು
30(1)(x)
44
ಡಾ.ಚೇತನ್ ನಾಗ್ ಕೆ. ಎಸ್
ನಂ. 12 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-18
ಮೊ. 94804 27805ಸದಸ್ಯರು
30(1)(xii)
45
ಖಾಲಿ
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(xiii)
46
ಖಾಲಿ
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(xiv)
47
ಖಾಲಿ
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(xv)
48
ಖಾಲಿ
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(xvi)
49
ಖಾಲಿ
ಸದಸ್ಯರು
30(1)(xvii)
50
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ- 563 103

ಸದಸ್ಯರು
30(1)(xviii)
51
ಕುಲಸಚಿವರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ- 563 103

ಸದಸ್ಯ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ