ಅಧಿಸೂಚನೆ

4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಿಜಿ / ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ / ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2020.

 

4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಎಡ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2020 ಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಮಯ ಕೋಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದನೆ.

 

4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಎಡ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2020 ಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಮಯ ಕೋಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಮೋದನೆ.

 

ನವೆಂಬರ್ 2020 ರ ಬಿ.ಎಡ್ 4 ನೇ ಸೆಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು 2 ನೇ ಸೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಉತ್ತರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ.

 

ಬಿ ಎಡ್ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್) ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನವೆಂಬರ್ 2020.

 

ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ನ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ)

 

ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಬಿಎ ವಿವಾ ವೋಸ್(Viva Voce) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ನಡೆಸುವುದು.

 

4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿಜಿ – ಎಂಲಿಸ್ಕ್(Mlisc) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ / ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020.

 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ ಪಿಜಿ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಂಬಿಎ (2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್) ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್

 

2 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಟಣೆ.

 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕøತ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ .

 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ.

 

2020-21 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 

2020-21 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಫಿಲಿಯೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 

ಯುಜಿ (2 ನೇ ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್) ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೂನ್ / ಜುಲೈ 2020.