ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ವಿಧಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಪದನಾಮ

28(1)(ಎ)
1
ಕುಲಪತಿಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ- 563 103

ಪದನಿಮಿತ್ತ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

28(1)(ಬಿ)
2

ಆಯಕ್ತರು,
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
2ನೇ ಮಹಡಿ, ತಾಂತ್ರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001

ಸದಸ್ಯರು

28(1)(ಸಿ)
3

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001

ಸದಸ್ಯರು

28(1)(ಡಿ)
4

ಡಾ. ಡಿ. ಕುಮುದ
ಡೀನರು, ಕಲಾ ನಿಕಾಯ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ- 563 103

ಸದಸ್ಯರು

28(1)(ಇ)
5


ಶ್ರೀ.ಎಂ.ವಿ.ರಂಗಪ್ಪ
ನಂ .45, ಕಲಾಶ್ರೀ ನಿಲಯ,
ಹೂಹಳ್ಳಿ (ಗ್ರಾಮ), ಅರಹಳ್ಳಿ (ಅಂಚೆ)
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕ & ಜಿಲ್ಲೆ-563 101

ಸದಸ್ಯರು

28(1)(ಇ)
6
ಡಾ. ದಿಲೀಪ್ ಕೃಷ್ಣ
ಸಂಖ್ಯೆ 807, 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ,
‘ಎ’ ಸೆಕ್ಟರ್, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು


ಸದಸ್ಯರು

28(1)(ಎಫ್)(i)
7
ಡಾ. ಟಿ. ಎನ್ ಮುತ್ತೇಗೌಡ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಎಸ್ ಇ ಎ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 49ಸದಸ್ಯರು

28(1)(ಎಫ್) (ii)
8


ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ವಿ. ಬಾಬು
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಪ್ರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು,
ನಂ.10 ,ಎಂ. ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ- 563 125


ಸದಸ್ಯರು

28(1)(ಎಫ್) (iii)
9
ಡಾ. ಸತೀಯ ಶೀಲನ್ ನಾಯರ್ . ಆರ್
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯೇಜ್ ಮೆಂಟ್, ಕಾಲೇಜು, ವಿ. ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ,
ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 36


ಸದಸ್ಯರು

28(1)(ಎಫ್) (vi)
10

ಪ್ರೊ. ಕೆ ಪುಷ್ಪಲತ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರಿಮತಿ ದಾನಮ್ಮ ಚನಬಸವಯ್ಯ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲೇಜು, ಬೈ ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ,
ಕೋಲಾರ- 563 103

ಸದಸ್ಯರು

28(1)ಜಿ (i)
11
ಶ್ರೀ. ರಾಜರೆಡ್ಡಿ
ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ
ಪೆನುಮಾಲೆಹಳ್ಳಿ, ನೀರಿಗಂಟಿಪಾಳ್ಯ ಅಂಚೆ- 561 207, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,,
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.


ಸದಸ್ಯರು

28(1)ಜಿ(ii)
12

ಶ್ರೀ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂ ಎನ್
ನಂ. 171, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಆರ್ ಎಂ,ವಿ, 2ನೇ ಹಂತ, 1ನೇಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು- 560 094

ಸದಸ್ಯರು

28(1)ಜಿ(iii)
13
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್ ಎಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶಂಕರ
ನಂ: 312, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, 5 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು -79


ಸದಸ್ಯರು

28(1)ಜಿ(vi)
14
ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ
ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ
ಅರಳೇರಿ ಪೋಸ್ಟ್ -563 130 ಮಾಲೂರು ತಾ., ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸದಸ್ಯರು

28(1)ಜಿ(vi)
14
ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ
ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ
ಅರಳೇರಿ ಪೋಸ್ಟ್ -563 130 ಮಾಲೂರು ತಾ., ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸದಸ್ಯರು

28(1)ಜಿ(v)
14
ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ
ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ
ಅರಳೇರಿ ಪೋಸ್ಟ್ -563 130 ಮಾಲೂರು ತಾ., ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸದಸ್ಯರು

28(1)ಜಿ(v)
15

ಶ್ರೀ. ದೇವರಾಜ್
ಹಳೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ -562129, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ., ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸದಸ್ಯರು

28(1)ಜಿ(vi)
16

ಶ್ರೀ. ಜೈಜೋ ಜೋಸೆಫ್
ನಂ: 331, 6 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಶಾರದಾಂಬನಗರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 013

ಸದಸ್ಯರು

28(1)ಹೆಚ್
17
ಖಾಲಿ

ಸದಸ್ಯರು

28(1)ಐ
18

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು - 560 009.

ಸದಸ್ಯರು

28(1)ಜೆ
19

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತರು
ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಡ
ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.


ಸದಸ್ಯರು

28(1)ಕೆ
20
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವನ
18 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ. ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 003.


ಸದಸ್ಯರು

18(2)
21

ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ- 563 103


ಸದಸ್ಯರು

17(2)
22
ಕುಲಸಚಿವರು (ಆಡಳಿತ)
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ- 563 103


ಸದಸ್ಯ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ