ಕುಲಪತಿಗಳು


ಡಾ ನಿರಂಜನ

 

ಕುಲಪತಿಗಳು

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

 

 

  :

  : 08152 – 243150, 243151(ಕೋಲಾರ)

  : 080 – 22961294(ಬೆಂಗಳೂರು)

ಇ-ಮೇಲ್ : vc@bnu.ac.in